เก็บหอมหัวแดงอย่างไรให้ไกลไม่มีเชื้อรา

6

“หอมแดง” เป็นสมุนไพรไทยที่ต้องมีติดครัวไว้ตลอด แต่หอมแดงเราซื้อมามักจะอยู่ไม่ได้นาน มักจะเกิดเชื้อรา ซึ่งเป็นอันตราต่อสุขภาพ จำเป็นต้องโยนทิ้ง วันนี้เรามีเทคนิคการเก็บหอมแดงไว้ใช้ได้นานๆ และสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้อีกด้วย

การเลือกซื้อหอมแดง 

ควรเลือกหอมแดงที่ตากแห้ง ไม่มีใบเขียวติดมา นั่นหมายถึงหอมนั้นแห้ง มีความชื้นน้อย อันเป็นต้องเหตุของการเน่าเสียและเชื้อรา และที่สำคัญไม่ควรซื้อมาที่ละมากๆ หากไม่ได้ทำอาหารเป็นประจำ 

เทคนิคการเก็บหัวหอม 

1.คัดเลือกก่อนเก็บ เมื่อเราซื้อหัวหอมมาเป็นพวงๆ ให้เลือกหรือคัดหัวหอมแดงที่เสีย เป็นเชื้อรา ทิ้งไป  หากเก็บเอาไว้จะทำให้หัวหอมแดงเน่าเสียและเป็นเชื้อราทั้งหมด 

2.จัดเก็บสถานที่แห้ง เย็น อากาศถ่ายเทสะดวง เมื่อในเก็บหัวหอมแดงในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นการช่วยลดความชื้นซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ง่าย และไม่ควรวางไว้ใกล้ความร้อน หรือแสงแดด อาจทำให้หัวหอมแดงเน่าเสียได้  

3.เลือกภาชนะ ที่ใส่หอมแดงให้ถ่ายเทอากาศได้ดี หากซื้อหอมแดงมาเป็นพวงๆ ไม่จำเป็นต้องแยกส่วนออก ให้วางในตะกร้าโปร่งๆได้เลย หรือถุงตาข่าย เป็นการช่วยให้อากาศถ่ายเท ลดความอับชื้น และยังสามารถคงคุณภาพของหอมแดงไว้ได้

4.เก็บแยก การเก็บหอมแดงแยกออกจาอาหาร หรือผักชนิดอื่นๆ จะช่วยป้องกันการเสื่อมคุณภาพได้ โดยเฉพาะผักที่มีความชื้น เพราะจะทำให้หอมแดงเกิดเชื้อราได้ง่ายขึ้น 

5.ผึ่งให้แห้ง บางคนซื้อหอมแดงมาเป็นพวงๆ สามารถนำมาพาดกับไม้ไผ่ ผึ่งไว้ แล้วค่อยทยอยนำมาใช้ประกอบอาหาร เป็นการช่วยลดความชื้นที่สามารถทำให้เกิดเชื้อราได้ 

6.ไม่ควรปลอกเปลือก การจัดเก็บหัวหอมที่ดีที่สุดคือเก็บไว้แบบทั้งเปลือก เพราะสามารถช่วยคงคุณภาพของหัวหอมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการปอกเปลือกของหัวหอมสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อความชื้นที่สะสมมากขึ้น จึงทำให้หัวหอมขึ้นราได้ง่ายๆ 

7.ไม่ควรใส่ถุงพลาสติก เพราะการเก็บหัวหอมแดงในถุงพลาสติกสามารถกักเก็บความชื้นได้ จึงง่ายมากที่ไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อราในหัวหอม 

8.หมั่นตรวจเป็นประจำ การตรวจสอบหัวหอมแดงที่เก็บไว้เป็นระยะๆ เพื่อดูประเมินการเน่าเสีย เช่น จุดดำมีเชื้อรา หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์  สามารถป้องกันความเสียหายที่ลุกลามไปหาหัวหอมแดงทั้งหมดได้ หากเจอหอมหัวแดงที่เน่าหรือเป็นราก็แยกทิ้งไป 

“ความชื้น” เป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสียและการเกิดเชื้อราของหัวหอมแดง เพียงนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อราในหอมหัวแดงและสามารถเก็บไว้ใช้กันแบบยาวๆ ไปเลย