เทคโนโลยี คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญต่อมนุษย์

492

เทคโนโลยี คืออะไร หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือการใช้ความรู้ ความคิด หลักการ เทคนิค เพื่อนำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาพัฒนาขึ้น แล้วนำมาใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา ทุ่นแรงที่จับต้องได้ก็อย่างเช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ และมองไม่เห็นเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ต กระบวนการต่าง ๆ จะเป็นการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ให้มากที่สุด

เทคโนโลยี คืออะไร

สิ่งสำคัญ 3 ประการที่คนนิยมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงาน

  1. ประสิทธิภาพสูง – การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม จะทำให้การทำงานในประเภทนั้น ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีความเที่ยงตรง
  2. ประสิทธิผล – มีการลงทุนที่น้อย แต่ได้ผลประผลิตที่สูงขึ้น
  3. ประหยัด – ประหยัดทั้งด้านทุน แรงงาน เวลา แต่ให้ผลประโยชน์ที่สูง

ประโยชน์ และความสำคัญของเทคโนโลยี คืออะไร

เทคโนโลยีกลายเป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยการดำเนินชีวิตมายาวนานจนบางครั้งแทบจะทำให้เราแยกออกจากไม่ได้แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ช่วยพัฒนาระบบอารยธรรมโดยทางอ้อมทำให้มีความสะดวกสบายขึ้นช่วยประหยัดเวลา ช่วยในการทำงาน ทำให้มีชีวิตที่ทันสมัย

โดยเฉพาะในช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนมีบทบาทสำคัญหลาย ๆ ด้าน ว่าจะเป็นการศึกษา การผลิต การสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ที่มีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างเห็นได้ชัด จากสังคมที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์นั่นเอง

ยุคโลกาภิวัตน์มาจากการรวมกันของ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การโทรคมนาคม ข่าวสาร ซึ่งทั้งหมดเรียกย่อ ๆ ว่า ECTI ทำให้คนทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว มีการรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมไปถึงการลงทุน ทำธุรกิจธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

บทบาทหน้าที่ของเทคโนโลยี คืออะไร

บทบาทหน้าที่ของเทคโนโลยีโดยหลัก ๆ ก็เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความสบายมากมากขึ้น เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจพื้นฐานการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย การพัฒนาทางการแพทย์ การผลิตสินค้า และบริการต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการผลิตอาหารที่สามารถทำได้มากขึ้นทำให้มีราคาที่ถูกลง ติดต่อสื่อสารก็เชื่อมโยงครอบคลุมถึงกันทั้งหมดทำให้สามารถรับข่าวสารข้อมูลที่เที่ยวตรง แม่นยำและรวดเร็วเป็นอย่างมาก

ทั้งหมดนี้คือคำตอบแบบสรุปง่าย ๆ ว่า เทคโนโลยี คืออะไร และทำให้เราเห็นว่ามีความจำเป็นกับมนุษย์แค่ไหน ซึ่งเชื่อว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยี ในอนาคตคงไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการเครื่องมือเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากที่สุด ย่อมมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ล้ำ ๆ ออกมาให้เห็นอีกอย่างแน่นอน