พิธีขึ้นบ้านใหม่ กับขั้นตอนง่าย ๆ ไม่สิ้นเปลือง แถมได้บุญ และความเป็นสิริมงคล

619

พิธีขึ้นบ้านใหม่ หรือการทำบุญบ้านใหม่ ถือเป็นการทำเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ให้กับผู้อยู่อาศัย ให้มีแต่ความสงบร่วมเย็น มีความเจริญก้าวหน้า การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานตั้งแต่สมัย พุทธกาล โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบก็คือ ทำพอเป็นพิธี หรือทำเป็นพิธีใหญ่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ฐานะของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน มีมากทำมาก มีน้อยทำน้อย ล้วนแต่ได้บุญเหมือนกันทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่มักจะกังวลเรื่องขั้นตอนที่ยุ่งยาก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่หวาดหวั่นว่าจะสูงมากเกินไป ดังนั้นเราจึงนำวิธีขั้นตอนต่าง ๆ แบบเข้าใจง่าย โดยจะเน้นไปที่ความสะดวกตามแบบฉบับคนยุคใหม่มาแนะนำกัน

พิธีขึ้นบ้านใหม่

พิธีขึ้นบ้านใหม่แบบพอเป็นพิธี

เริ่มต้นหาฤกษ์งามยามดีจากพระ โหร อาจารย์ หรือจะเอาสะดวกก็ตามอินเตอร์เน็ตก็ได้

เจ้าของบ้าน หรือผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเชิญพระประจำบ้าน สำหรับเตรียมที่จุดธูปบูชา แล้วอธิษฐานขอให้พระคุ้มครองให้ผู้อยู่อาสับร่มเย็นเป็นสุข มีแค่ความเจริญก้าวหน้า ร่ำรวยเงินทอง ไม่มีสิ่งชั่วร้ายมากล้ำกราย

การทำพอเป็นพิธี หากจะให้ดีอาจจะนิมนต์พระมาสักรูปหนึ่ง เพื่อมาพรมน้ำมนต์จามบริเวณต่าง ๆ ของบ้านเพื่อเสริมความเป็นมงคลปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายก่อนขนของเข้าอยู่ก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้น

พิธีขึ้นบ้านใหม่แบบเป็นพิธีใหญ่

หาฤกษ์งามยามดี พร้อมนิมนต์พระที่นับถือ หากอยากสะดวกก็นิมนต์พระใกล้ ๆ บ้านมาทำพิธีก็ได้

เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นโต๊ะหมู่บูชา บาตรที่บรรจุทราย 1 บาตร แป้ง น้ำหอม น้ำอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง นำมาตั้งที่บูชา

จัดเตรียมอาหารให้พร้อม และเพียงพอต่อจำนวนพระที่นิมนต์มา

เมื่อเริ่มพิธีให้เจ้าของบ้าน หรือหัวหน้าครอบครัวจุดธูปเทียนเพื่อรับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

หากเพิ่มพิธีตักบาตรตอนที่พระสวดถึงบท พาหุ ก็ให้ตักบาตรพร้อมกับถวายอาหาร เครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และ ฟังพระสงฆ์อนุโมทนา

หากต้องการเจิมประตูบ้าน ก็ขอให้พระทำก่อน แล้วจึงไปโปรยทรายบริเวณรอบบ้าน เพื่อความเป็นมงคล ทรายในบาตรถือเป็นทรายเงินทรายทอง ให้ผู้อยู่อาศัยร่มเย็นเป็นสุข ขับไล่สิ่งชั่วร้าย ถือเป็นอันเสร็จพิธี

จะเห็นว่า พิธีขึ้นบ้านใหม่ ที่เราแนะนำไปนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้ยุ่งยากซับซ้อน หรือดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย ซึ่งหาใครต้องการทำบุญบ้านใหม่ ก็สามารถใช้วิธีที่เราแนะนำกันได้เลย รับรองได้บุญ และความเป็นสิริมงคลต่อบ้าน และผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน