ชื่อมงคลตัวอักษรอะไรบ้างที่ไม่ควรนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน

568

ชื่อมงคล เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อ คุณแม่ ต้องเตรียมพร้อมให้กับลูกเพราะความเชื่อของคนไทยตั้งแต่โบราณหากมีชื่อที่ดี เป็นมงคลก็จะช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนดวงให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยการตั้งชื่อนั้นส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากวันเกิดเป็นหลัก และรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

ชื่อมงคล

  • การตั้งชื่อต้องเป็นไปตามกฎหมาย ต้องไม่ผิดไปจากพระราชบัญญัติชื่อบุคลเช่น ต้องเป็นชื่อที่เป็นคำหยาบ,  ต้องไม่พ้องหรือมีความหมายคล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
  • ต้องใช้ภาษาที่ถูกหลัก มีความหมายที่ถูกต้อง เมื่อแปลออกมาแล้วมีความเป็นมงคลความยาวที่พอดีคือประมาณ 2-4พยางค์

การตั้งชื่อมงคลควรมองไประยะไกลในอนาคต ไม่ควรใช้ชื่อที่อ่านยากหรือเขียนยากมากเกินไป เพราะหากโตขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการเรียก การติดต่องานต่าง ๆ การเรียกที่ผิดเพี้ยน การทำเอกสารที่ยากลำบาก (โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ)

หากต้องการตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคลเป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ไทย ควรใช้ตัวอักษร ภาษาที่มีความหมายที่ดี โดยหลัก ๆ จะใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด โดยห้ามใช้ตัวอักษรที่ไม่ถูกโฉลก หรือตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ชีวิตมีแต่ความอัปมงคลโชคร้าย เต็มไปด้วยอุปสรรคในการดำเนินชีวิต มีความอาภัพ เคราะห์ร้าย

ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อของผู้เกิดในแต่ละวันมีดังนี้

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ (เวลาเกิด 6.00 – เช้าวันจันทร์เวลา 05.59 น.) – ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อ – ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ

เด็กที่เกิดวันจันทร์ (เวลาเกิด 6.00 – เช้าวันอังคาร เวลา 05.59 น.) – ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อ คือตัว อ อ่าง และสระทั้งหมด

เด็กที่เกิดวันอังคาร (เวลาเกิด 6.00 – เช้าวันพุธ เวลา 05.59 น.) – ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อ คือ ก, ข, ค, ฆ, ง

เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน (เวลาเกิด 6.00 – เย็นวันพุธเวลา 17.59 น.) –  ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อมงคลคือ จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ

เด็กที่เกิดวันพุธกลางคืน (เวลา 18.00 – เช้าวันพฤหัส เวลาเกิด 05.59 น.) – ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

เด็กที่เกิดวันพฤหัส (เวลา 6.00 – เช้าวันศุกร์ เวลาเกิด 05.59 น.) – ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ ด, ต, ถ, ท, ธ, น

เด็กที่เกิดวันศุกร์ (เวลา 6.00 เช้าวันเสาร์ เวลาเกิด  05.59 น.) – ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ ย, ร, ล, ว

เด็กที่เกิดวันเสาร์ (เวลา 6.00 – เช้าวันอาทิตย์ เวลาเกิด 05.59 น.) – ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีไม่ควรนำมาตั้งชื่อคือ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

การตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล อาจจะต้องใช้วิจารณญาณ แต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณ ที่สามารถนำปรับมาประยุกต์ใช้ได้ทุกสมัย ดังนั้นการตั้งชื่อให้มีความเป็นมงคลเอาไว้เพื่อความสบายใจก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไร