ไหว้พระก่อนนอนมีอานิสงส์มากมายที่จะได้รับ

465

ไหว้พระก่อนนอน หรือการสวดมนต์ก่อนนอน มีความเชื่อว่าหากทำเป็นประจำเหล่าเทวดาทั้งหลายจะคอยปกป้องอันตราย และยังเป็นการเสริมความเป็นมงคลให้กับตัวเอง นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์มากมายดังต่อไปนี้

สวดมนต์ก่อนนอน

อานิสงส์ที่เกิดกับสุขภาพร่างกาย –การสวดมนต์ก่อนนอน จะช่วยให้จิตใจผ่องใส ไม่โกรธไม่เครียดง่าย ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล เมื่อจิตใจผ่องใส ฮอร์โมนในร่างกายก็จะสมดุลทำให้สุขภาพแข็งแรง หากไม่เครียดอารมณ์ดี สุขภาพจิตก็ดีตาม ทั้งหมดล้วนทำให้มีอายุยืนเหมือนพระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นสรณะเรามักจะพบว่ามีหลาย ๆ องค์อายุยืนนับ 100 ปีเลยทีเดียว

อานิสงส์ทำให้เกิดจิตที่แข็งแกร่ง – การสวดมนต์ หรือทำสมาธิก่อนนอน จะทำให้จิตใจไม่อ่อนไหวง่าย มีสติ จิตหนักแน่นแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ปัญญาที่ดีคือพื้นฐานแห่งการมีเหตุผล โดยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ เราจะเห็นได้ว่าคนยุคใหม่ที่ไม่ชอบการสวดมนต์ มักจะสติไม่มั่นคงโกรธง่าย โมโหร้าย ขี้หงุดหงิด ไม่อดทนต่อแรงกดดันเหตุเพราะจิตมีความอ่อนแอนั่นเอง

ไหว้พระก่อนนอน ได้อานิสงส์จากการได้โปรดดวงจิตวิญญาณ – การไหว้พระ สวดมนต์ หรือทำสมาธิก่อนนอน จะช่วยให้วิญญาณเร่ร่อน ได้รับกุศลที่ร่มเย็น ทำให้พ้นทุกข์ หลุดพ้นจากการจองจำได้ไปผุดไปเกิดบางที่อาจให้โชคลาภกับท่านเสียอีก โดยเฉพาะบทสวดอย่าง บทพุทธบารมี กับบทพระคาถาชินบัญชรที่มีอานุภาพสูงวิญญาณตกทุกข์ได้ยากได้รับความสุข หลุดพ้น ก็นับว่าได้อานิสงส์มหาศาลทีเดียว

ได้อานิสงส์จากโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย – การสวดมนต์โดยเฉพาะบทสวดแผ่เมตตา นอกจากเราจะได้โปรดดวงวิญญาณแล้ว ก็ยังได้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย พลังแห่งการแผ่เมตตามีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังแห่งพุทธานุภาพ เป็นพลังฝ่ายบุญกุศล เป็นอานิสงส์ที่ก่อให้เกิดบารมีที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียว เรียกว่า“อานิสงส์ทางทิพย์”

ได้อานิสงส์จากพรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ – การไหว้พระก่อนนอนจะทำให้เราเป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทวดาดังนั้นหลังจาก สวดบทบูชาพระรัตนตรัยแล้วเราก็มักจะสวดบทชุมนุมอัญเชิญเทวดาเสมอถือเป็นการอัญเชิญเทวดาให้มาร่วมพิธีการสวดมนต์ เป็นการสร้างบารมีของตนให้สูงยิ่งๆ ขึ้น ไปที่ไหนมีเทวดาปกป้องคุ้มครอง ให้โชคให้ลาภให้ความมั่งมีศรีสุข

ทั้งหมดนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่จะได้รับโดยตรงจากการไหว้พระก่อนนอน หรือสวดมนต์นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีกุศล หรืออานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมมากมายหลายข้อที่ล้วนแล้วจะส่งผลดีต่อชีวิตทั้งสิ้น หากใครไม่เคยสวดมนต์ก่อน ลองทำดูเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว