วิธีต่อภาษีรถยนต์ การเตรียมเอกสาร การตรวจสภาพ สามารถไปต่อที่ไหนได้บาง

415

วิธีต่อภาษีรถยนต์ ในปัจจุบันนั้นสามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อภาษีรถ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกปี โดยหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการต่อภาษีก็คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี), หลักฐานการเอาประกันภัยที่ยังไม่สิ้นอายุ, ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป)

วิธีต่อภาษีรถยนต์

แต่หากรถที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี ไม่ติดแก๊ส สามารถนำเล่มทะเบียน หรือสำเนาเล่มทะเบียน นำไปต่อภาษีได้เลย ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถ (อย่าลืมแนบส่วนหาง พ.ร.บ. ไปด้วย)

หากเป็นรถที่ติดแก๊ส และมีอายุไม่ถึง 7 ปี และแจ้งการติดตั้งกับกรมขนส่งไว้แล้วหากเป็นแก๊ส LPG ต้องตรวจสอบระบบบรรจุก๊าซทุก 5 ปี ตัวถังบรรจุทุก 10 ปี หากเป็นแก๊ส NGV/CNG ต้องตรวจทุก 1 ปี ตัวถังบรรจุแก๊สทุก 5 ปี และไม่ต้องตรวจสภาพตัวรถ

หากนำไปตรวจกับสภาพกับเอกชน ต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับการอนุญาตจากกรมขนส่ง ต้องออกใบรับรองจากวิศวกรเท่านั้น

วิธีต่อภาษีรถยนต์รถที่มีอายุเกิน 7 ปี

หารถอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่ได้ติดแก๊ส ก็ให้นำรถไปตรวจสภาพเอกชนหรือ ตรอ. แล้วนำหลักฐานการรับรอง พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ไปยื่นต่อภาษี

หากรถอายุเกิน 7 ปีแล้วมีการติดแก๊ส นอกจากจะต้องนำรถไปตรวจสภาพแล้ว ก็ต้องไปตรวจสอบตรวจสอบระบบ และถังบรรจุแก๊สด้วย เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็นำใบรับรองพร้อมเอกสารอื่น ๆ ไปยื่นต่อภาษีได้เลย

สำหรับรถที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปการตรวจสภาพ มีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ทั้งระบบ ระบบเบรก ทั้งหมด เป็นต้น

วิธีต่อภาษีรถยนต์ ทำได้ที่ไหนบ้าง

  • กรมขนส่งทางบกทั่วประเทศ
  • ที่ทำการไปรษณีย์
  • ห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการต่อภาษี หรือเข้าโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี”
  • นำรถเข้าช่องต่อภาษีในระบบ “เลื่อนล้อต่อภาษี” สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
  • ผ่านอินเทอร์เน็ต eservice (ดูขั้นตอนได้ที่ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/pdf/UserGuideTax.pdf)
  • ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ mPAY และ Wallet  by truemoney
  • ธนาคาร ธ.ก.ส. (รถที่ต่อจะต้องเป็นรถที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือมีภาษีค้างชำระไม่เกิน 1 ปี)

จะเห็นได้ว่าการการต่อภาษีรถยนต์ ในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ขอเพียงแค่มีเอกสารครบก็ใช้เวลาไม่นานในการต่อภาษี ยิ่งในหากมองถึงช่องทางก็มีให้เลือกมากมาย หลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้ตามความสะดวก ดังนั้นหากใครยังไม่ได้ต่อ หรือใกล้จะถึงเวลาต่อก็อย่าได้ลืม ไม่งั้นจะต้องเสียเงินเพิ่มเพราะค่าปรับแล้วจะหาว่าไม่เตือน