วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก ที่พ่อแม่ห้ามละเลยโดยเด็ดขาด

465

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กทารกแรกเกิดไปจนถึง 1 ปีนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเป็นช่วงที่มีภูมิคุ้มกันที่น้อย สามารถป่วย และเป็นโรคต่าง ๆ รวมไปถึงการติดเชื้อร้ายแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ง่าย เช่นโรคหัด ไวรัสตับอักเสบ บาดทะยัก เป็นต้น ดังนั้นการได้รับวัคซีนจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

วัคซีนพื้นฐาน

วัคซีนพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ

วัคซีนตับอักเสบบี

ผู้ป่วยจะอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น สามารถมีอาการได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง เด็กจะถูกฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เข็มแรกคือตอนแรกเกิด เข็มที่ 2 เมื่อมีอายุได้ 1เดือน เข็มที่ 3 เมื่อมีอายุได้ 6 เดือน

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

โรคคอตีบ – สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสทางสารคัดหลั่ง ผู้ป่วยจะมีอาการลำคออักเสบรุนแรง ไข้สูง มีพังผืดกันทางเดินหายใจ ทำให้กลืนอาหาร และหายใจลำบาก อาจส่งผลให้หัวใจวายเสียชีวิตได้

โรคบาดทะยัก – เมื่อได้รับเชื้อจะมีอาการทางกล้ามเนื้อ และประสาท ทำให้ คอเกร็งชัก หายใจลำบาก และขากรรไกรแข็ง หากมีอาการรุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้

โรคไอกรน – ติดต่อได้จากการสัมผัสถูกสารคัดหลั่ง ผู้ป่วยจะมีอาการเยื่อบุทางเดินหายใจอักเสบ ไอต่อเนื่องไม่หยุด หายใจลำบาก หากเกิดในเด็กเล็ก อาจจะมีอาการแทรกซ้อนเช่น หยุดหายใจ หรือไอจนซี่โครงหัก หากเป็นมากก็อันตรายถึงชีวิต

วัคซีนป้องกันโรคทั้ง 3 ชนิด จะฉีดในเมื่อเด็กมีอายุได้ 2 – 4 -6 เดือน และจะฉีดเข็มกระตุ้นเมื่ออายุได้ 1 ปี 6 เดือน 4-6 ปี 11-12 ปี

วัคซีนโปลิโอ

เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันไวรัสโปลิโอ ที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ เมื่อติดเชื้อจะมีผลต่อสมอง และไขสันหลัง ทำให้เป็นอัมพาต

การฉีดวัคซีนกำหนดให้ฉีด 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2 – 4 – 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี ตามลำดับ

วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ

เมื่อติดเชื้อจะมีอาการเช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นต้น

การฉีดวัคซีนจะฉีดเมื่ออายุ 2-4-6 เดือน และฉีดกระตุ้นอายุ 1 ปี 6 เดือน

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

ถือเป็นไข้สมองอักเสบชนิดที่เป็นกันมากที่สุด โดยมีอาการ ปวดศีรษะรุนแรง มีไข้ ชัก และอาจทำเสียชีวิตได้การฉีดวัคซีน จะฉีด 2 ครั้ง ครั้งแรก อายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 ปี

โรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กที่เป็นวัคซีนรวม

โรคหัด – แพร่กระจายได้ผ่านละอองฝอยจากการไอจาม มีอาการผื่นแดง มีไข้ ตาแดง อาจจะมีอาการแทรกซ้อนเช่น ปอดอักเสบ หูอักเสบ ท้องเดิน เป็นต้น

โรคหัดเยอรมัน – มีอาการ ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำ ใบหูโต มีผื่น หากติดในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เด็กในครรภ์พิการได้

โรคคางทูม – จะมีอาการ ต่อมน้ำลายอักเสบ ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และอาจมีอาการแทรกซ้อนตามมาเช่นอัณฑะอักเสบ รังไข่อักเสบ ข้ออักเสบ ระบบประสาทอักเสบ เป็นต้น

การฉีดวัคซีน ครั้งแรกอายุ 12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 18 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน

โดยปกติแล้วเมื่อคลอดลูกใหม่ ๆ คุณหมอจะออกใบนัดฉีดวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก ดังนั้นเมื่อถึงเวลานัดคุณพ่อคุณแม่ ก็อย่าได้ลืมเด็ดขาดเพื่อลูก จะได้มีภูมิคุ้มกัน และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง